+90 324 233 60 53
info@cehagumrukleme.com
GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ
1 . İTHALAT İŞLEMLERİ * Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları, * Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi, * Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması, * Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi, * Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması, * Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimleri bilgilendirilmesi, * Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması, * İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi, * Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
2. İHRACAT İŞLEMLERİ * İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması, * Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, * Sağlık sertifikası Alımı * Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması * Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Alınması * Tarım Orman Bakanlığı Kontrol Belgesi Alınması * Çevre Bakanlığı Kontrol Belgesi Alınması * SAN. ve TİC. Bakanlığı Kontrol Belgesi Alınması * İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması, * Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi, * Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, * Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi, * Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, * Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasını firmaya teslimi.
3. TRANSİT-(RE-EXPORT) İŞLEMLERİ Bir ülkeden satın alınan eşyanın, Türkiye gümrüklerine geldikten sonra, başka bir ülkedeki bir alıcıya sevki, transit rejimi hükümlerine tabidir. Bir ülkeden gelip başka bir ülkeye transit geçiş yapacak transit kargoların gümrükleme işlemlerinin hızlı, doğru ve ekonomik yapılmasını sağlayarak, müşterilerimizin ticaretine ivme kazandırmaktayız.

4. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Bakanlık müsaadeli ve izne tabi gerekli olan * Dâhilde işleme izin belgesi * Yatırım teşvik belgesi * Kota evrakları ( İthal ve Gözetim Lisansı Alımı ) * Kontrol belgesi * Sağlık sertifikası * Ticaret borsası * Zirai karantina * İhracatçı ve ithalatçı birlikleri üyeliği işlemlerinizi ve evrak takipleriniz firmamız garantisi altında kısa sürede sonuçlandırılır.

5.YURTİÇİ YURTDIŞI NAKLİYE DEPOLAMA VE SİGORTA HİZMETLERİ * Tır ve Gemi Organizasyonları * Sigorta Organizasyonları
6.GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ 7.SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ Serbest bölgeler, ilgili gümrük idaresi tarafından tüm giriş ve çıkış işlemlerinin denetlendiği ve bölge etrafının belirgin halde kapatıldığı yerlerdir. Serbest Bölgeye konulan malzeme serbest dolaşımda olmayan malzemedir. Serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ve tüketilmemek kaydıyla Serbest Bölgeye sokulur. Bu çerçevede ithalat, vergi, resim, harç ve kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanmamaktadır. Bölgeye giren veya çıkan malzemelerden Serbest Bölgeleri Tesisi ve Geliştirme Fonu tahsil edilmektedir. Bu fon giren malzeme için CİF değer üzerinden Bölgeden çıkan malzeme için FOB değer üzerinden uygulanmaktadır. Serbest bölgelere yapılan tüm ithalat ve ihracat işlemleri için Serbest Bölge işlem formu düzenlenir. Malzemenin serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır. Kısaca tanımlamaya çalıştığımız şekilde serbest bölgeden ithalat ya da serbest bölgeye ihracat yapmak istiyor ama prosedürlerle uğraşmak istemiyorsanız, size profesyonel yardım sunmaya her zaman hazırız. 8. ANTREPODAN DEVİR İŞLEMLERİ